Ալեքսանդր Մարիկյան

Ալեքսանդր Մարիկյան

Երեմյան ակադեմիան ինձ տվեց ոչ միայն բարձրագույն խոհարարական գիտելիքներ,

այլ նաև՝ հնարավորություն տվեց հասկանալու, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում թիմային աշխատանքը, ժամանակի ճիշտ կառավարումը, և կարող եմ ասել, որ ինձ համար տվյալ բնագավառում ամենակարևորը միջանձնային հարաբերություներն են: